Στις 10 Οκτωβρίου 2018 τη ΜΕΑ επισκέφθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, κ. WalterStechel, συνοδευόμενος από την Υπεύθυνη Πολιτισμού, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Προξενείου, κα Πόπη Αναστασοπούλου.

Ο κ. Stechel ξεναγήθηκε στις διάφορες μονάδες του ΟΣΔΑ όπου παρακολούθησε τα διαφορετικά στάδια της επεξεργασίας των απορριμμάτων. Προηγήθηκε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΠΑΔΥΜ κ. Περδικάρη και το Διευθυντή Λειτουργίας της ΕΔΑΔΥΜ κ. Ματσάγγο με θέμα τον βέλτιστο τρόπο επεξεργασίας των απορριμμάτων, καθώς και τη δυνατότητα συνεργασίας δήμων της Γερμανίας και της Ελλάδας στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων.