Στις 1 και 22 Νοεμβρίου 2017, τη μονάδα επισκέφθηκαν φοιτητές από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Με την επίσκεψη αυτή εγκαινιάστηκε το εκπαιδετικό πρόγραμμα της ΕΠΑΔΥΜ, που σκοπό έχει οι μαθητές, φοιτητές και κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας να ενημερωθούν αφ' ενός για το αντικείμενο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αφ' ετέρου για τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση παραγωγής αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων.

Οι φοιτητές παρακολούθησαν παρουσίαση της μονάδας στην ειδική αίθουσα εκδηλώσεων στο κτίριο Διοίκησης και ακολούθησε συζήτηση γύρω από διαχείριση των απορριμμάτων.

 

 

Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στις μονάδες παραγωγής όπου είχαν την ευκαιρία να δουν το εργοστάσιο εν πλήρη λειτουργία και να λύσουν πρακτικές απορίες τους με το Διευθυντή Λειτουργίας της ΕΔΑΔΥΜ, κ. Κ. Ματσάγγο.