Σύντομη ιστορική αναδρομή

  • Ιανουάριος 2011: Α’ φάση δημοπράτησης
  • Δεκέμβριος 2014: Ανακήρυξη της Ε.Ε. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ως Οριστικού Αναδόχου
  • Ιούνιος 2015: Υπογραφή Σύμβασης – έναρξη 2ετούς κατασκευής από την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
  • Ιούνιος 2017: Ολοκλήρωση κατασκευής - έναρξη 25ετούς λειτουργίας από την ΕΔΑΔΥΜ Α.Ε.
  • Ιούνιος 2042: Λήξη Σύμβασης

 


 

Συμβατικό Πλαίσιο

  • Αποτελεί το 1ο ολοκληρωμένο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ελλάδα
  • Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. - Περιφερειακός ΦοΔΣΑ ΠΔΜ
  • Ανάδοχος της επένδυσης είναι η ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε.

  


 

 

Σχήμα χρηματοδότησης